Press centar

Press centar

Press centar – Holdina 

Kontakti za novinare 

Svoje upite možete slati na e-mail: komunikacije@holdina.ba  

tel: +387 (0)33 723 933 

tel: +387 (0)61 210 845 

fax:+387 (0)33 658 616 

Azra Zec 

Korporativne komunikacije 

Press centar – Energopetrol 

Kontakti za novinare 

Svoje upite možete slati na e-mail: komunikacije@energopetrol.ba  

tel: +387 (0)33 723 933 

tel: +387 (0)61 210 845 

fax:+387 (0)33 658 616 

Azra Zec 

Korporativne komunikacije