O kompanijama

Holdina

Holdina d.o.o. Sarajevo je jedna od vodećih kompanija za prodaju nafte i naftnih derivata na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu Bosne i Hercegovine. Kompanija je osnovana 2000. godine kao supsidijar INA d.d. i članica INA Grupe koja upravlja mrežom od oko pedeset INA benzinskih stanica na području Bosne i Hercegovine, te je ekskluzivni uvoznik i veleprodajni zastupnik za prodaju nafte i naftnih derivata iz Inine rafinerije u Hrvatskoj.

Holdina i Energopetrol zajednički nastupaju na tržištu Bosne i Hercegovine kao najveća mreža benzinskih stanica u zemlji sa preko 100 maloprodajnih objekata.

Ukupan broj zaposlenih u Holdini se kreće oko 550. Kompanija teži zapošljavanju visokomotiviranih, proaktivnih ljudi koji žele biti dio pozitivnih promjena i doprinositi postizanju poslovnih ciljeva kompanije.

Kompanija osigurava da su sve poslovne aktivnosti koje obavlja u skladu sa najvišim standardima sigurnosti, kvaliteta i zaštite okoliša provodeći redovne procedure kontrole na svim nivoima. Holdina je opredijeljena za održivi razvoj, razvijajući svoj biznis u skladu sa visokim standardima kvaliteta i odgovorna je prema okolišu, radnicima, klijentima i zajednici u kojoj posluje.