Kupci

Kako postati vlasnik INA kartice?

INA kartica namijenjena je pravnim osobama (kompanija ili obrt). 

Ako ste zainteresovani za korištenje INA kartice kontaktirajte naše prodajne predstavnike zadužene za Vašu regiju, a potom ćemo dogovoriti da popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite na našu adresu: 

Holdina d.o.o. 
Fetaha Bećirbegovića 1a 
71 000 Sarajevo 

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupovinu: 

 • motornih goriva, cestarina,  
 • motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila 
 • motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila 
 • svih roba i usluga 

Potrebna dokumentacija: 

Za kompaniju: 

 • Rješenje o upisu u sudski registar 
 • ID broj 
 • PDV broj 
 • Ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite 
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru) 

Za obrt: 

 • Rješenje o upisu u sudski registar 
 • ID broj 
 • PDV broj 
 • Ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite 
 • Registracijski upitnik (podaci o poslovnom partneru) 

INA kartica zadržava pravo da prilikom sklapanja ugovora po potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju. 

Dokumente možete pronaći na link ovima ispod: 

Zahtjev za izdavanje INA kartice – možete preuzeti dokument sa link-a pa ubaciti 
 
Registracijski upitnik – možete preuzeti dokument sa link-a pa ubaciti 

Popis prodajnih mjesta

Opći uvjeti