O kompanijama

Podaci kompanije

ENERGOPETROL D.D. 

Azize Šaćirbegović br 4b 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Telefon: +387 33 723 900 

Fax: +387 33 658 616 

Poslovne banke i uplatni računi Energopetrol d.d. Sarajevo 

UNICREDIT BANKA D.D. SARAJEVO, K. Stepinca bb, 88 000 Mostar 

BAM 3389002208033902 

SWIFT ADRESA UNCRBA22XXX 

IBAN BA393389002208033902 

RAIFFEISEN BANKA DD SARAJEVO, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo  

BAM 1610000000290041 

SWIFT ADRESA RZBABA2S 

IBAN BA391610000000290041 

INTESA SANPAOLO BANKA DD SARAJEVO, Obala Kulina bana 9a, 71 000 Sarajevo 

BAM 1549212005079130 

SWIFT ADRESA UPBKBA22 

IBAN BA391549212005079138