Kupci

INA kartica

INA karticu možete potpuno sigurno koristiti za kupovinu goriva i usluga, kao i artikala široke potrošnje, uz evidenciju i kontrolu u realnom vremenu te pregled i arhivu svih ranijih troškova, i to:

  • Na preko 100 INA i Energopetrol maloprodajnih mjesta u BiH
  • U regiji – Slovenija, Crna Gora, Srbija, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Češka (više na https://www.ina.hr/kupci/ina-kartica/gdje-mozete-placati-ina-karticom
  • Na svim prometnim pravcima autocesta u Republici Hrvatskoj, kao i za plaćanje mostarina te vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a. 
  • Za kupovinu vinjeta (putnička vozila) za Sloveniju i Mađarsku kao i dopunu GO- Box uređaja u Mađarskoj. 

Prednosti i mogućnosti 

  • Izdavanje mjesečnog računa sa specifikacijom svih nastalih troškova 
  • Transakcijsko plaćanje troškova (bezgotovinsko plaćanje) 
  • Upravljanje karticama izdanih za korištenje 
  • Upravljanje dnevnim i mjesečnim korištenjem INA kartice 

Saznajte sve o pogodnostima korištenja INA kartice, kontaktirajte nas i uvjerite se u njenu vrijednost. 

Za sva pitanja obratite nam se na kontakt: 

INA kartica

Fetaha Bećirbegovića 1a, Sarajevo
tel: +387 33 727 731
faks: +387 33 712 415
e-mail: kartice@holdina.ba

Ili dogovorite sastanak sa našim prodajnim predstavnicima: 

Aida Zjakić – prodajni predstavnik za područje Bihaćke regije 
Tel.: +387 62 994 497, e-mail: aida.zjakic@holdina.ba   

Andre Dragičević  – prodajni predstavnik za područje Hercegovačke regije 
Tel.: +387 61 212 592, e-mail: andre.dragicevic@holdina.ba  

Elvir Herco – prodajni predstavnik za područje Sarajevsko-zeničke regije 
Tel.: +387 62 407 238, e-mail: elvir.herco@holdina.ba   

Ivan Jurić – prodajni predstavnik za područje Tuzlanske regije 
Tel.: +387 61 210 821, e-mail: ivan.juric@holdina.ba  

Online usluge 

Korisnicima je na raspolaganju i besplatna online usluga INA kartice koja omogućuje sumarno preuzimanje datoteka u elektronskom obliku, brz i jednostavan pregled nefakturiranih troškova te uvid u stanje računa, uvid u stanje potrošnje mjesečnog limita, te mogućnost limitiranja pojedinih kartica, pregled računa iz prethodnih razdoblja te preuzimanje stavki računa radi daljeg korištenja podataka u informacijskom sistemu kupca. 

Ovim putem moguća je i aktivacija e-računa, kao i dostava raznih specifikacija učinjenih transakcija, a aktuelna je i posebna pogodnost: