Održivi razvoj

Zaštita na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduvjeta uspješnosti kompanije. Kako bi osigurali najbolje svjetske standarde i praksu, sukladno Sistem upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem, INA Grupa uspješno provodi sljedeće glavne programe, o kojima svjedoči i konstantni trend smanjivanja neželjenih incidenata.

Temeljna pravila sigurnosti

Temeljna pravila sigurnosti sastoje se od 6 pravila. Cilj je upoznati sve radnike INA Grupe, izvođače i podizvođače radova sa pravilima. Usvajanjem i primjenom temeljnih pravila sigurnosti uvelike se smanjuje opasnost od nesretnog događaja. Svaki radnik treba reagirati i zaustaviti radove ukoliko postoji ikakva sumnja u sigurnost.

Ona su jednostavna, kratka i pomažu u spašavanju života – zato su toliko važna i očekuje se da ih svi pridržavaju. Ovaj cilj može se postići samo ako se svaki pojedinac sjeti važnosti sigurnosti i prihvati svoje osobne dužnosti, odgovornosti te da zna što radi. Ova pravila formuliraju i izrađena su kako bi se povećala svijest pojedinca o preuzimanju odgovornosti za provođenje kritičnih mjera sigurnosti koje mogu spriječiti ozbiljne osobne ozljede i smrt. Povećavaju jasnoću i omogućuju da ih upotrebljavaju radnici i izvođači radova koji posao obavljaju unutar INA Grupe.

Važno je da Temeljna pravila sigurnosti razumiju svi pojedinci, njihovi nadređeni i voditelji timova. Isto tako  poštivati Temeljna pravila sigurnosti nije  samo zahtjev, njihovo provođenje je svima omogućeno.

Sigurna vožnja

Program „Sigurna vožnja“ započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. U sklopu programa vozače se upozorava na opasnosti koje vrebaju u prometu. Program je fokusiran na mlade vozače, profesionalne vozače kao i one koji godišnje prelaze 20.000 km. Postoje osnovni i napredni programi koji su cjelodnevni, i te sa sastoje od teoretskog i praktičnog dijela na poligonu.

Ceste predstavljaju različite rizike, a za kontrolu tih rizika INA Grupa od 2015. g provodi osnove sigurnosti vozača kamiona. Programom su definirana jasna i jednostavna pravila o tome što treba, a što ne treba činiti u vožnji, odnosno u cestovnom prevozu, u kojima leži najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća.  Poštivanje tih pravila obvezno je za zaposlenike i izvođače u poslovanju INA Grupe.

Upravljanje izvođačima radova i scc certifikat

Upravljanje izvođačima sa aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sistem upravljanja dobavljačima sa aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. januara 2017. moraju implementirati sistem i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti, te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sistem i ishodila SCC certifikat 2015. godine.

Upravljanje procesnom sigurnošću

Procesna sigurnost odnosi se na upravljanje integritetom opasnih postrojenja i procesa radi sprječavanja velikih nesreća koje bi ugrožavale ljude, imovinu, okoliš i reputaciju kompanije. Neophodno je razumjeti tehnološki proces da bi se odredio zadovoljavajući nivo sigurnosti, a identificirane mjere za poboljšanje koriste se kao alat unutar plana implementacije sustava. Kako bi se pratio napredak u upravljanju procesnom sigurnošću koriste se indikatori fokusirani na snagu kontrole u prevenciji incidenata.

Zaštita od požara

Stalna je zadaća zaštite od požara i vatrogastva cjelovita zaštita od požara na kategoriziranim objektima INA Grupe i kontinuirano unapređenje stanja zaštite od požara i vatrogastva u cjelini.

Na svim objektima INA Grupe tokom godine aktivno se provode mjere zaštite od požara.

Interna regulativa

Značajne su aktivnosti usmjerene na usklađivanje interne regulative, postupaka i standarda sa standardima EU i najboljom praksom u području zaštite od požara i vatrogastva u naftnoj i hemijskoj industriji. Vatrogasne postrojbe ovisno o kategorizaciji štićenih objekata (I i II kategorija) usklađene su sa važećim zakonskim propisima potrebnim brojem vozila, opremom i brojem vatrogasaca.

Osposobljavanje zaposlenika

Svaki zaposlenik INA Grupe dužan je proći osposobljavanje iz zaštite od požara prilikom stupanja na radno mjesto ili kod promjene istog prema programima iz područja ZOP-a, koji su usklađeni sa zakonskom regulativom države u kojoj posluje pojedino društvo INA Grupe kao i sve ostale vidove osposobljavanja, treninga i edukacija. Kontinuirana i  stalna edukaciji svih zaposlenika ima za svrhu preventivno izbjegavanje svi eventualnih situacija koje mogu dovesti do nastanka požara i eksplozije.

Pokazne vatrogasne vježbe

Svake godine tokom maja, Mjeseca zaštite od požara, u društvima INA Grupe provode se dodatne pokazne vježbe pod stručnim vodstvom zapovjednika vatrogasnih postrojbi i u suradnji sa stručnim službama za zaštitu od požara sa ciljem unapređenja stanja zaštite od požara.