Kupci

EP MOL kartica

Energopetrol d.d. svojim klijentima nudi širok spektar kvalitetnih proizvoda i konstantno unapređenje usluga.

EP MOL kartice možete potpuno sigurno koristiti za kupovinu goriva i usluga, kao i artikala široke potrošnje, i to:

 • Na 53 prodajna mjesta u BiH
 • U regiji – MOL Group Gold Europe kartica se trenutno prihvaća na skoro 6.000 benzinskih stanica sa mrežom koja se stalno širi. Pokriva 15 zemalja u regiji, poput Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Poljske (2.000 stanica MOL grupe, Slovnaft Key Partner mreža, Inntaler, Master Diesel, Diesel 24), Njemačke, Francuske, Belgije, Luksemburga i Holandije u zapadnoj Evropi (4.000 TotalEnergie stanica)
 • Vezivanje trajnih naloga ENC uređaja HAC-a za plaćanje autocesta u Republici Hrvatskoj
 • Za plaćanje cestarina u Srbiji (nadoplata GO Box uređaja)
 • Za kupovinu vinjeta (putnička vozila) za Sloveniju i Mađarsku kao i dopunu GO- Box uređaja u Mađarskoj

Istražite široku lepezu mogućnosti koje pružaju EP MOL kartice!

EP MOL kartice za pravna lica Gold Europe, Gold Bosnia-Herzegovina ili Gold Prepaid su pouzdan i ekonomičan izbor na cesti! Izaberite svoju karticu!

Gold Europe kartica

Kartica sa osobnim identifikacijskim kodom (PIN-om) sa kojom imate mogućnost regionalnog prihvata u cijeloj mreži benzinskih stanica MOL Grupe. Stoga je Gold Europe kartica prikladno sredstvo plaćanja za poduzetnike koji imaju potrebu za preuzimanjem roba i usluga izvan Bosne i Hercegovine. Dodatne informacije o Gold Europe karticama možete dobiti ovdje.

Gold Bosnia-Herzegovina kartica

Korištenje Gold Bosnia-Herzegovina kartice je moguće jedino na mreži benzinskih stanica Energopetrola.

Prednosti Gold Europe i Gold Bosnia-Herzegovina kartica

 • Velika mreža prihvaćenosti

Kupovina i plaćanje visokokvalitetnih goriva i široke palete omogućena Vam je putem Gold Europe kartice na više od 3200 benzinskih stanica u sklopu MOL mreže u Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Sloveniji; Slovnaft mreži u Slovačkoj, INA i Tifon mreže u Hrvatskoj; MOL, Diesel 24 i Master diesel benzinskim stanicama u Austriji, Energopetrolove mreže i odabranih Holdina benzinskih stanica  te brzorastućoj mreži API/IP u Italiji.

 • Odgoda plaćanja

Energopetrol fakturira utrošak jednom ili dva puta mjesečno uz moguću odgodu plaćanja, te na taj način smanjuje odljev gotovine Vaše kompanije, smanjuje administrativne troškove, te omogućava transparentan način uvida u troškove goriva.

 • Mogućnost plaćanja cestarine u Rumuniji i Slovačkoj
 • Vi birate korisnika kartice, i to na način da se odlučite koju vrstu kartice želite imati:

Kartica koja glasi na registracijsku oznaku

Kartica koja glasi na ime i prezime

Kartica Garaža

Kartica Kanistri

 • Možete odabrati proizvode i usluge za kupovinu

Prilikom naručivanja Vaše kartice kontrolišete vrstu proizvoda i usluga elektronski postavljenim kodovima proizvoda (utisnutim na kartici), koji će elektronskim putem biti odobreni na benzinskim stanicama, a što Vam nudi mogućnost individualne prilagodbe kartica.

Gold Prepaid kartica

Gold Prepaid kartica je avansna kartica koja omogućava sigurniji, ekonomičniji i praktičniji način kupovine goriva, plaćanja usluga i roba na benzinskim stanicama.

Karakteristike Gold Prepaid kartice

 • Mjesečna zbirna faktura
 • Korištenje kartice je potpuno besplatno, bez godišnjih članarina i naknada za transakciju
 • Karticu je moguće obustaviti i besplatno zatražiti izdavanje nove
 • Mogućnost korištenja više vrsta kartica ovisno o potrebama
 • Mogućnost različitih postavki limita za kartice: dnevni, sedmični, mjesečni, kvartalni ili godišnji limit
 • Jednom partneru je moguće izdati više kartica
 • Za svaku karticu je moguće posebno definirati asortiman proizvoda plativih karticom, odnosno asortiman usluga koje se mogu koristiti na račun kartice
 • Prema Vašim potrebama možete odabrati četiri vrste Energopetrol Gold Prepaid kartice

Različite vrste kartica prema vašim potrebama:

 • Gold Prepaid kartica izdana na broj registarskih oznaka
 • Gold Prepaid kartica izdana na ime i prezime nositelja kartice
 • Gold Prepaid kartica Garaža
 • Gold Prepaid kartica Kanistri

Za sva pitanja obratite se na:

Fetaha Bećirbegovića 1a, Sarajevo
tel: +387 33 727 751
faks: +387 33 712 415
e-mail: ep.kartica@energopetrol.ba