Održivi razvoj

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

Korporativne komunikacije Holdine i Energopetrola zaprimaju zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tokom cijele godine. 

Zahtjev je potrebno poslati najmanje 40 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obavezno na obrascu koji se nalazi na ovoj stranici. Ukoliko ste u mogućnosti, obrascu priložite i navedenu dokumentaciju (nije obavezno). 

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu šaljite isključivo putem elektronske pošte na adresu: komunikacije@holdina.ba i komunikacije@energopetrol.ba.  

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i interesu za našu kompaniju te Vam želimo mnogo uspjeha u radu.