Održivi razvoj

INA Grupa i održivost

Održivi razvoj smatra se jednim od temeljnih načela poslovanja INA Grupe i predstavlja trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja. 

Dugoročni poslovni uspjeh INA Grupe moguć je samo u uvjetima društveno odgovornog poslovanja, zaštite zdravlja i sigurnosti naših radnika, te brige prema okolišu u kojem radimo i živimo. 

Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe, a odnose se na definirana četiri ključna područja održivog razvoja. To su: 

Klimatske promjene i zaštita okoliša

Svjesni uticaja klimatskih promjena na globalnoj razini, INA Grupa poduzima i planira cijeli niz projekata i aktivnosti vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti.

Sa aspekta zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti posebna pažnja se posvećuje sigurnosti na radnom mjestu, unapređenju zaštite okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova, racionalnom korištenju energije te davanju prednosti dobavljačima koji se pridržavaju istih principa.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Naftna industrija zahtijeva visok stepen zaštite zdravlja i sigurnosti (ZZS), stoga je INA Grupa uspostavila sveobuhvatan sistem upravljanja ZZS na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ZZS na radu. 

Odnosi sa zajednicom i ljudski kapital

INA Grupa je kompanija sa pedeset godina dugom tradicijom dobre saradnje sa zajednicama u kojima posluje. Želi biti poželjan partner koji podupire razvoj i sam aktivno sudjeluje u životu zajednice.

Uspjeh INA Grupe se temelji na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni resurs i kapital, određuje poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese INA Grupe.

Integritet i transparentnost

Etičkim kodeksom INA Grupe određuju se osnovne vrijednosti, te načela ponašanja menadžmenta i radnika INA Grupe u pogledu njihovog odnosa prema radu, saradnicima i poslovnim partnerima, te prema javnosti, kao i obveze INA Grupe u osiguravanju odgovarajućih radnih uslova i profesionalnog razvoja radnika, te izbjegavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.