Kupci

UNP

O ukapljenom naftnom plinu

Ukapljeni naftni plin (UNP, engl. LPG – Liquefied Petroleum Gas) je smjesa ukapljenih ugljikovodika dobivena preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Proizvod se sastoji većim dijelom od zasićenih nižih ugljikovodika propana i butana te malom koncentracijom drugih ugljikovodika. Tvari u proizvodu se pri normalnim uvjetima nalaze u plinovitom stanju, dok pri tlaku od 1,7 bara prelaze u tekuće stanje, gdje se volumen smanjuje čak i do 270 puta. Zbog izuzetne prihvatljivosti za primjenu, prevozi se i skladišti kao kapljevina, a koristi kao plin.

UNP je proizvod bez boje, mirisa i okusa te mu je potrebno dodati miris (odorizacija) kako bi se mogao osjetiti. Proizvod posjeduje izuzetna ekološka svojstva jer se njegovom upotrebom smanjuje emisija štetnih plinova (CO2 i NOx), čime se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Iz tog razloga sve više se koristi kao supstitucijski energent sa znatno povoljnijim ekološkim svojstvima, posebno kod industrijskih potrošača.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente:

 • visoki stepen iskoristivosti energije (do 95%)
 • ekološki je čist energent (izgara bez čađi i dima)
 • pokrivenost mnogih energetskih potreba objekta (npr. grijanje, kuhanje, zagrijavanje sanitarne vode i dr.)
 • lako održavanje i sigurno rukovanje (instalacija, oprema i trošila)
 • mogućnost kombiniranja s ostalim gorivima (benzin, dizel, ostali alternativni oblici energije)

Proizvodi

Autoplin

U skladu sa Europskom direktivom 2014/94 EU, autoplin se smatra alternativnim gorivom. Autoplin je ukapljeni naftni plin (UNP za motorna vozila) koji je posebno prilagođen upotrebi u vozilima. Na tržištu se pojavljuje pod oznakom LPG autoplin (engl. LPG – „Liquefied Petroleum Gas“). Zbog svoje ekonomičnosti i ekoloških svojstava sve se veći broj vozača odlučuje na korištenje autoplina. Korištenje autoplina doprinosi smanjenju emisije CO2 i istovremeno reducira financijske troškove.

U odnosu na benzinski motor, kod izgaranja motora sa autoplinom postiže se:

 • 50% manje ugljičnog monoksida
 • 10-16% manje ugljičnog dioksida
 • 40% manje dušičnih oksida
 • 87% manje utjecaja na oblikovanje ozona

Prednosti autoplina u odnosu na druga goriva:

 • i do 50% jeftinija vožnja u odnosu na benzin
 • kratak vremenski period povrata investicije
 • znatno duži životni vijek motora i katalizatora
 • jednostavna i brza ugradnja
 • postizanje većih udaljenosti s jednim punjenjem (uz upotrebu plina i benzina)
 • potpunije izgaranje smjese
 • veća snaga motora
 • siguran za upotrebu
 • niži troškovi održavanja vozila

Plin u boci

Plin u bocama primjenjuje se u kućanstvima, ugostiteljstvu, za kampiranje i na otvorenom te kao pogonsko gorivo za viličare (oznaka TF).

U našem asortimanu možete pronaći plinske boce od: 35 kg, 10 kg, 7.5 kg, 10 kg laka i 10 kg kompozitna.

Plinske boce su punjene klasičnom propan-butan smjesom ili samo propanom. Plinske boce napunjene propanom idealne su za korištenje na otvorenom pri temperaturama ispod 0°C.

Mjere sigurnosti upotrebe plinskih boca u kućanstvu:

 • boca uvijek treba biti u uspravnom položaju i sa zatvorenim ventilom
 • prostoriju u kojoj se boca nalazi potrebno je povremeno provjetriti
 • boca se ne smije stavljati u prostorije niže od površine kako ne bi došlo do taloženja i stvaranja eksplozivne smjese
 • ne izlagati plinsku bocu izvorima topline
 • pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici, provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • preporuča se jednom godišnje zamijeniti regulator i gumenu cijev
 • pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • čuvati van dohvata djece
 • pridržavati se uputa napisanih na plinskoj boci

Mjere i načini postupanja sa plinskom bocom u kriznim situacijama

Što napraviti ukoliko ste osjetili miris ili ste uočili istjecanje plina u prostoriji?

 • zatvorite ventil na plinskoj boci i otvorite prozore i vrata
 • ne palite moguće izvore iskrenja (upaljač, svjetlo, obvezno isključiti hladnjak)
 • pomoću sapunice provjerite mjesto propuštanja
 • otklonite uzrok ili ukoliko ste u nemogućnosti to učiniti sami, obratite se serviseru plinskih uređaja

Što učiniti ako je došlo do nekontroliranog zapaljenja na instalaciji ili uređaju?

 • zatvorite ventil na boci i odspojite bocu
 • iznesite bocu iz prostorije
 • gasite plamen vatrogasnim aparatom ili ukoliko je zatvoren ventil na boci, možete koristiti vodu te ugasiti plamen

Plin u boci možete pronaći na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine.

Saznajte više