Kontakt

Kontakt

Holdina d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 723 900
Fax: +387 (0)33 658 616
E-mail: besplatni.telefon@holdina.ba, besplatni.telefon@energopetrol.ba

Poslovni centar Čengić Vila

Fetaha Bećirbegovića 1a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33 727 700

Privatni korisnici

Besplatni telefon: 080 02 03 13​​

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: komunikacije@holdina.ba, komunikacije@energopetrol.ba  
Tel: +387 (0)33 723 920

Kontakti za novinare

Za sve dodatne informacije obratite se putem:
E-mail: komunikacije@holdina.ba, komunikacije@energopetrol.ba
Tel: +387 (0)33 723 933
Fax:+387 (0)33 658 616

INA kartica

Za sve dodatne informacije obratite se putem:
E-mail: holdina-inakartica@holdina.ba
Tel: +387 (0)33 727 731
Fax: +387 (0)33 712 415

EP MOL kartice

Za sve dodatne informacije obratite se putem:
E-mail: ep.kartica@energopetrol.ba
Tel: +387 (0)33 727 751
Fax: +387 (0)33 727 711