Održivi razvoj

Energetska učinkovitost

S ciljem osiguranja usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti, velika preduzeća dužna su izraditi energetski pregled svake četiri godine ili moraju uspostaviti sustav upravljanja energijom prema standardu ISO 50001. U INA Grupi je tokom 2014. godine započelo certificiranje prema navedenom standardu, te su identificirana kritična područja i prilike za poboljšanje sa ciljem stalnog unaprjeđenja korištenja energije.

SISTEM UPRAVLJANJA ENERGIJOM

ISO 50001 specificira zahtjeve koje treba ispunjavati sistem upravljanja energijom, a koji su primjenjivi na sve organizacije, neovisno o njihovoj vrsti i veličini. 

U INA, d.d. i većim društvima INA Grupe (Crosco d.o.o., Rotary – član Crosco Grupe, INA Maziva, d.o.o. i STSI, d.o.o.), uz  postojeće sisteme upravljanja ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, u oktobru 2015. uspješno je završen proces certificiranja i uvođenja sustava upravljanja energijom prema standardu ISO 50001:2011. Navedeni sustav osigurava učinkovito korištenje energije uz istovremeno povećavanje profitabilnosti, optimiziranje troškova i smanjenje utjecaja na okoliš. 

Uvođenjem sustava upravljanja energijom u INA Grupi uspostavljena je energetska politika sa specifičnim ciljevima poboljšanja energetske učinkovitosti. Utvrđena su ključna područja i prepoznati su elementi koji utječu na potrošnju energije. Opći ciljevi sistema upravljanja energijom u INA Grupi su: smanjenje potrošnje energije, optimizacija izvora energije i uvođenje novih oblika energije u skladu sa najboljim raspoloživim industrijskim tehnikama. 

Glavna načela upravljanja energijom su: 

  • usmjerenost na povećanje energetske učinkovitosti i postizanje ušteda energije te poboljšanje energetskih performansi, 
  • optimalni odabir vrste i izvora energije, 
  • iniciranje, razvoj i implementacija energetskih projekata, kao i projektiranja za unapređenje energetskih performansi, 
  • nabava energetski učinkovitih proizvoda i usluga, 
  • praćenje i primjena zakonskih i ostalih zahtjeva s područja energetike, 
  • poštivanje svih internih dokumenata društava INA Grupe, razvoj stručnosti i povećanje svijesti o racionalnom korištenju energije.