O kompanijama

Podaci kompanije

HOLDINA d.o.o.

Azize Šaćirbegović 4b

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 723 900

Fax: +387 33 658 616

Poslovne banke i uplatni računi HOLDINA d.o.o. Sarajevo

1. INTESA SANPAOLO BANKA, Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo

BAM 1549995000406798

SWIFT ADRESA UPBKBA22

IBAN ‘BA391549995000406798

2. UNICREDIT BANKA, Kardinala Stjepinca bb, 88000 Mostar

BAM 3381002200243068

BAM 3381302293062741

SWIFT ADRESA UNCRBA22XXX

IBAN ‘BA393380604813160509

3. RAIFFEISEN BANK BH, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

BAM 1610000038970052

SWIFT ADRESA RZBABA2S

IBAN BA391611000001127586