Održivi razvoj

Integritet i transparentnost

NAČELA USPJEHA 

  • Radimo s integritetom
  • Fokusirani smo na klijenta
  • Razvijamo sposobnosti
  • Surađujemo
  • Postižemo rezultate

Načela uspjeha prenose vrijednosti kompanije su vidljiva ponašanja u svakodnevnom radu, nude smjernice za sve voditelje i zaposlenike o tome kako djelovati da bi postigli svoje ciljeve na održiv način i podržali željenu korporativnu kulturu. Načela uspjeha pretvaraju vrijednosti kompanije u ponašanja koja pružaju kompas za to „kako raditi stvari” i omogućuju kompaniji da ostvari strategiju 2030. Pokazuje zaposlenicima da je njihov učinak njihova odgovornost, njihov uspjeh je uspjeh tima, a njihovo ponašanje ključ za budući uspjeh. 

ETIČKI KODEKS

Etičkim kodeksom INA Grupe definirane su temeljne vrijednosti i načela ponašanja menadžmenta i radnika u pogledu odnosa prema radu, saradnicima, poslovnim partnerima i javnosti. Kodeksom su također utvrđene obveze INA Grupe za osiguranje odgovarajućih uvjeta rada i profesionalnog razvoja radnika, kao i izbjegavanje neprihvatljivih oblika ponašanja. Kodeksom je obuhvaćeno široko područje poslovnih odnosa i procesa, a trebaju ga se pridržavati sve osobe koje djeluju u ime INA Grupe, uključujući fizičke i pravne osobe koje su u ugovornom odnosu s INA Grupom (poslovni partneri, savjetnici, dobavljači, prodavatelji i sl.). Ugovori s našim poslovnim partnerima predviđaju obvezu naših poslovnih partnera da se pridržavaju Kodeksa.