Elektronička razmjena podataka

Elektronička razmjena podataka

Holdina d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. su započeli proces zaprimanja računa u elektroničkom obliku sa najvećim dobavljačima 2019. godine i to primjenom metode EDI – elektronička razmjena podataka (Electronic Data Interchange).

Dobavljači kompanija su prepoznali su koristi od elektroničke razmjene dokumenata metodom EDI te se broj poslovnih partnera uključenih u elektroničku razmjenu povećava svake godine. Jedan od glavnih ciljeva implementacije metode EDI jeste ostvarivanje ušteda u smislu kraćih rokova obrade računa i ubrzanjem plaćanja, čime se smanjuju i troškovi kreditiranja. EDI je implementiran sa nekoliko poslovnih partnera, te Holdina i Energopetrol nastavljaju težiti takvoj praksi poštujući sve relevantne zakonske propise.

U 2023.  godini razmjena e-računa proširuje se i na izlazni kanal te Holdina i Energopetrol omogućuju slanje e-računa svojim kupcima i nastavljaju sa aktivnim zaprimanjem i slanjem računa u elektroničkom obliku sa namjerom da to postane primarni oblik razmjene u poslovanju s poslovnim partnerima.

Račun u elektroničkom obliku omogućuje kvalitetnije upravljanje finansijskim poslovanjem i njegov nadzor,  te općenito utječe na povećanje produktivnosti rada.

Metode razmjene e-računa koje primjenjujemo:

 • metoda EDI
  • arhiviranje e-računa
  • omogućena je i razmjena elektroničke narudžbenice i otpremnice
  • spajanje izravno s IT partnerom ili putem informacijskog posrednika
 • metoda naprednog elektroničkog potpisa
  • e-račun potpisan aplikacijskim certifikatom i ovjeren vremenskim žigom
  • arhiviranje e-računa
  • razmjena putem informacijskog posrednika

Tehničke i ostale pojedinosti:

 • razmjena e-računa provodi se putem strukturiranog oblika računa (XML format, standardi UBL 2.0)
 • e-račun sadržava sve obavezne elemente definirane važećim zakonskim propisima.

Uvođenje e-računa doprinosi automatizaciji i ubrzanju procesa, brzini i sigurnosti dostave računa, povećanju ažurnosti i točnosti obrade, te sigurnoj i lakšoj pretrazi arhiviranih računa.

U današnjem poslovnom okruženju, kada su brzi i učinkoviti procesi unutar organizacije ključni za uspjeh i povećanje konkurentnosti, Holdina i Energopetrol su se svojom strateškom orijentacijom digitalizacije procesa uključili u najnovije trendove poslovanja.

Kontakt osoba za informacije o elektronička razmjena podataka (EDI):
Aida Herić
e-mail: aida.heric@holdina.ba