Zakup Holdina nekretnine u Sarajevu

OGLAS
za davanje u zakup putem natječaja nekretnine
 
Zakupodavac: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo
 
Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
POSLOVNI PROSTOR na adresi Zagrebačka 4c Sarajevo
 
Uslovi sudjelovanja u natječaju:
  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna lica registrirana na području Bosne i Hercegovine,
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu zakupa
  • Zakupac preuzima u posjed poslovni prostor po sklapanju i obostranom potpisivanju ugovora o zakupu kojim se reguliraju međusobni odnosi, prava i obveze.
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku realizacije zakupa padaju na teret Zakupca 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Ponuda za zakup nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama 

 
Rok za dostavu ponuda je 16.05.2022. godine.

Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

Oglas  
Natječajna dokumentacija
 
Sve informacije u vezi ovog najma se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640    
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba