Zakup Holdina nekretnine Olovo

HOLDINA d.o.o. Sarajevo

O G L A S

za najam putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu Društva Holdina d.o.o. Sarajevo

Najmodavac: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo
 
Predmet natječaja: Poslovni prostor u sklopu HOLDINA Benzinske stanice Olovo
Područje: Općina Olovo, Zeničko-dobojski kanton
Lokacija: Sarajevska bb, Olovo
 
Uslovi zakupa:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u predmetnom poslovnom prostoru neće obavljati privrednu djelatnost koja je u koliziji sa djelatnošću HOLDINE
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu najma
  • Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o najmu u roku od 30 (trideset) dana od dana odabira.

Način dostave:
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za najam nekretnina – "NE OTVARATI"
N/P Prodajna operativa

 
Rok za dostavu ponuda je 16.11.2020. godine.

Više informacija: Poslovni prostor Olovo