Zakup Holdina nekretnine Čapljina

OGLAS
za davanje u zakup putem natječaja nekretnine
 
Zakupodavac: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
UREDSKO SKLADIŠNI PROSTOR na adresi Magistralni put M17, naselje Klepci Čapljina, upisano u zk uložak 485, k.č. broj 520/11 K.O. Čeljevo ukupne površine od 634 m2. Poslovni objekt je koncipiran da posjeduje dvije etaže poslovnog / uredskog prostora površine 274 m2 i veliku skladišnu halu u prizemlju površine 360 m2 sa prostorijama za normalno svakodnevno odvijanje poslovnih procesa  (mokri čvorovi, stepenište, ostave, i sl.).

Uslovi sudjelovanja u natječaju:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna lica registrirana na području Bosne i Hercegovine
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu zakupa
  • Zakupac preuzima u posjed poslovni prostor po sklapanju i obostranom potpisivanju ugovora o zakupu kojim se reguliraju međusobni odnosi, prava i obveze
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku realizacije zakupa padaju na teret Zakupca
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b Sarajevo
Ponuda za zakup nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama  
Rok za dostavu ponuda je 14.10.2022. godine.

Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim link-ovima:
Oglas za davanje u zakup
Natječajna dokumentacija  

Sve informacije u vezi ovog najma se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba