U Holdini i Energopetrolu povodom mjeseca zaštite od požara održane vatrogasne vježbe

Povodom maja, mjeseca zaštite od požara, Zaštita zdravlja sigurnosti i okoliša Holdine d.o.o. i Energopetrola d.d. je s ciljem podizanja svijesti o opasnosti od požara organizovala i izvela pokazne vatrogasne vježbe.

U saradnji sa Dobrovoljno vatrogasno društvo Srebrenik i Udruženje vatrogasno društvo Vogošća održane su pokazne vatrogasne vježbe na maloprodajnim mjestima INA Srebrenik i EP Ilijaš, u okviru kojih je izvršeno testiranje opreme i postupaka koji uključuju provjeru ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata, sistema aktivne zaštite, dodatne opreme koja se koristi pri gašenju požara, upoznavanje sa vatrogasnim sredstvima, evakuacijskim postupcima i mjerama zaštite.

Tom prilikom vatrogasnim društvima, pripadnicima domova zdravlja i policijske uprave su uručene zahvalnice za njihov doprinos uspješnoj izvedbi vatrogasnih vježbi.

Završna pokazno-taktična vatrogasna vježba je održana na naftnom terminalu u Podlugovima, te vježba spašavanja sa visine za slučaj povrede na radu. Cilj vježbe je bio uvježbavanje zaposlenih za postupanje u kriznim situacijama, praktična primjena opreme za gašenje požara, te upotreba nove automatske i stabilne instalacije za gašenje požara na cijelom terminalu. U sklopu vatrogasne vježbe korištena je i nova tehnologija, bespilotna letjelica sa termalnom kamerom koja se koristiti za potragu za nastradalim u požaru i traženje izvora toplote kao i izviđanje požara većih razmjera.

U znak zahvalnosti na saradnji ali i pružanju podrške radu lokalnog vatrogasnog društva i spasilačke službe Holdina je  Vatrogasnom društvu Vogošća i Gorskoj službi spašavanja Novi Grad Sarajevo uručila donaciju.

Holdina je kompanija koja osigurava da su sve poslovne aktivnosti koje obavlja u skladu sa najvišim standardima sigurnosti, kvaliteta i zaštite okoliša provodeći redovne procedure kontrole na svim nivoima i djelujući odgovorno prema okolišu, radnicima, kupcima i zajednici u kojoj posluje.