Prodaja nekretnine Sarajevo

Energopetrol d.d. Sarajevo

O G L A S

za prodaju putem javnog natječaja nekretnine u vlasništvu društva ENERGOPETROL d.d. SarajevoProdavač:                                ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Adresa – sjedište Društva:      Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

 

Predmet natječaja je sljedeća nekretnina: 
POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA ukupne površine 1.969,64 m2, S+P+7

Područje: Općina Centar, Kanton Sarajevo

Lokacija: Maršala Tita 36

 

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo

Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"

N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva

 

Rok za dostavu ponuda je 07.05.2021. godine.

 

Tekst oglasa, natječajnu dokumentaciju i dokument sa informacijama o poslovnoj zgradi ponuđači mogu preuzeti na sljedećim linkovima:Oglas za prodaju Energopetrol poslovne zgradeNatječajna dokumentacijaInformacije o poslovnoj zgradi

 

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine prije dostavljanja ponude svaki radni dan u terminu od 08.00h – 16:30h uz obaveznu prethodnu najavu kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:

Jasminko Bajramović

Tel: + 387 33 785 641  

Mob: + 387 62 958 998

e-mail adresa: jasminko.bajramovic@holdina.ba