Prodaja Holdina nekretnine u Vitezu

O G L A S
za prodaju nekretnine u vlasništvu društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo

 
Prodavač: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo

Predmet prodaje je sljedeća nekretnina:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VITEZU na adresi Poslovni Centar 96/2 Vitez, upisano u ZK uložak 246_NP Vitez, k.č. broj 1874 K.O. Vitez ukupne površine od 1.651 m2.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
  • GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100), odnosno u iznosu od 5.112,92 EUR (slovima: pethiljadajednastotinadvanaesteura i 92/100) sa troškovnom opcijom OUR u slučaju plaćanja u EUR iz inostranstva.

Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama

Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim link-ovima:
Oglas
Natječajna dokumentacija  

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640
Mob: + 387 61 210 786
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba
 

 O G L A S
za prodaju putem natječaja nekretnine u vlasništvu društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo

 
Prodavač: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo
 
Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VITEZU na adresi Poslovni Centar 96/2 Vitez, upisano u ZK uložak 246_NP Vitez, k.č. broj 1874 K.O. Vitez ukupne površine od 1.651 m2.  
 
Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
  • GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100), odnosno u iznosu od 5.112,92 EUR (slovima: pethiljadajednastotinadvanaesteura i 92/100) sa troškovnom opcijom OUR u slučaju plaćanja u EUR iz inostranstva.

 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama
 
Rok za dostavu ponuda je 03.03.2023. godine.
 
Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim link-ovima:
Oglas
Natječajna dokumentacija
 
Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640
Mob: + 387 61 210 786
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba
 

O G L A S
za prodaju putem natječaja nekretnine u vlasništvu društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo

 
Prodavač: HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva: Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo
 
Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VITEZU na adresi Poslovni Centar 96/2, Vitez
 
Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva HOLDINA d.o.o. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
    • GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100), odnosno u iznosu od 5.112,92 EUR (slovima: pethiljadajednastotinadvanaesteura i 92/100) sa troškovnom opcijom OUR u slučaju plaćanja u EUR iz inostranstva.

 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Nabava i upravljanje imovinom i uslugama
 
Rok za dostavu ponuda je 06.06.2022. godine.
 
Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na slijedećim link-ovima:
Oglas za prodaju
Natječajna dokumentacija
 
Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 08:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 778 640    
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba