Održano gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Dana 23.12.2021. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Izvršna direktorica za finansije i članica Uprave Holdine i Energopetrola Raisa Ratković održala je gostujuće predavanje o temi „Finansije – put u svijet digitalizacije“. Gospođa Ratković je u svom izlaganju govorila o važnim temama savremenog korporativnog svijeta, kao što su značaj digitalizacije, kako Lean i digitalizacija utiču na procese, šta je robotizacija, te kako je to sve primjenjivo u korporativnoj praksi.

„Ponosna sam na ostvarenu saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, kroz koju studenti imaju priliku za sticanje praktičnog iskustva uz stručnjake naših kompanija koji posjeduju zaista veliko ekspertno znanje stečeno u međunarodnom okruženju MOL i INA Grupe. Izuzetna mi je čast što sam imala priliku sa studentima podijeliti aktuelnosti i trendove iz oblasti digitalizacije poslovnih procesa u finansijama u ulozi gosta predavača na fakultetu na kojem sam i sama završila diplomski i postdiplomski studij.“ Izjavila je Raisa Ratković, izvršna direktorica za Finansije i članica Uprave Holdine i Energopetrola.

INA Grupa ima vodeću ulogu u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata kako u regiji tako i u Bosni i Hercegovini. Holdina i Energopetrol, kao članice INA Grupe, zajednički nastupaju na tržištu Bosne i Hercegovine kao najveća mreža benzinskih stanica u zemlji sa oko 105 maloprodajnih objekata.

Ranije ove godine, Ekonomski fakultet i Holdina potpisali su sporazum o saradnji  koji omogućava organizaciju praktičnog rada za studente, gostujućih predavanja, te dijeljenja međunarodnog ekspertnog znanja i iskustva stručnjaka Holdine sa studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Ekonomski fakultet u Sarajevu, pored djelatnosti visokog obrazovanja na svim nivoima studija, realizuje i druge oblike stručnog usavršavanja koji predstavljaju priliku za kontinuirani razvoj vještina i dodatno usavršavanje uposlenika Holdina. Holdina prepoznaje značaj, promoviše dijeljenje znanja, te putem vlastite Interne akademije ali i eksternih edukacija, svojim uposlenicima pruža brojne mogućnosti za cjeloživotno učenje.