Obavještenje dioničarima Energopetrol d.d.

Na osnovu odredbi člana 249. i 250. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 27. redovne Skupštine dioničara broj: NO-90-10/19 od 24.4.2019.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

O B A V J E Š T E NJ E
Dioničarima Energopetrol d.d. Sarajevo
 

 

U vezi sa obavještenjem objavljenim u dnevnim novinama "Dnevni Avaz" dana 29.04.2019. godine o sazivanju 27. (redovne) Skupštine dioničara društva Energopetrol d.d. Sarajevo, zakazana za dan 21.05.2019.godine u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu.

Cijelo obavještenje na – Obavještenje za dioničare Energopetrol d.d. Sarajevo

 

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 27. redovne Skupštine dioničara broj: NO-90-10/19 od 24.04.2019.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 27. (REDOVNE) SKUPŠTINE

DIONIČARA DRUŠTVA 


 

 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 21.05.2019.godine (utorak) održati 27. (redovna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati. Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu. 

Dnevni red Skupštine

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 26 vanredne Skupštine dioničara broj: NO-89-05/19 od 04.03.2019.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 26 (VANREDNE) SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA 

 

 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 25.03.2019.godine (ponedjeljak) održati 26 (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati. 

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4-b u Sarajevu. 

Dnevni red Skupštine

Na osnovu odredbi člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ( Sl. novine FBiH broj: 81/15), i Odluke Nadzornog Odbora Energopetrol d.d. Sarajevo o sazivanju 25 vanredne Skupštine dioničara broj: NO-87-04/18 od 09.11.2018.godine, Nadzorni odbor Energopetrol d.d. Sarajevo objavljuje;
 

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 25 (VANREDNE) SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA 

 

Obavještavaju se dioničari Energopetrol d.d. Sarajevo, da će se dana 27.11.2018.godine (utorak) održati 25 (vanredna) Skupština dioničara Energopetrol d.d. Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.
 
Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Energopetrola d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita br. 36/VI u Sarajevu.

Dnevni red Skupštine