Korporativno upravljanje

Raisa Ratković

članica Uprave /Izvršna direktorica za finansije

Raisa Ratković imenovana je za Izvršnu direktoricu za financije i članicu Uprave društva Holdina d.o.o. u januaru 2021. godine. Gospođa Ratković je poslovnu karijeru u Holdini započela 2011. godine kao Specijalista za računovodstvo, te je do sada obnašala pozicije direktorice Računovodstva i poreza i direktorice Plana i kontrolinga. Na funkciju Izvršne direktorice za financije dolazi sa pozicije direktorice Plana i kontrolinga.