Korporativno upravljanje

Marijana Rajić

članica Uprave / Izvršna direktorica za maloprodaju

Marijana Rajić imenovana je na poziciju Izvršne direktorice za maloprodaju i članicu Uprave Holdine d.o.o. u oktobru 2021. godine. Na ovu poziciju došla je sa pozicije direktorice Upravljanja ponudom u maloprodaji Holdine.

Gospođa Rajić je poslovnu karijeru u INA Grupi započela 2008. godine u Holdini na poslovima administrativne podrške, te od 2009. godine nastavlja svoju karijeru u segmentu Maloprodaje na različitim ekspertnim i rukovoditeljskim pozicijama i projektima u kompanijama Holdina i Energopetrol. Zvanje Magistrice komunikologije stekla je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu.