INA i Energopetrol donirali SOS Dječija sela u BiH

U decembru INA i Energopetrol su realizovali humanitarnu kampanju u saradnji sa SOS Dječijim selima u BiH pod sloganom “Zajedno činimo velike stvari”. Zahvaljujući posvećenosti kupaca Fresh Corner proizvoda na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima prikupljeno je 13.000 KM. Ova donacija će biti iskorištena za nabavku namirnica potrebnih za pripremu kvalitetnih i zdravih obroka neophodnih za rast i razvoj djece.

Kampanja “Zajedno činimo velike stvari” odražava duboku posvećenost Ine i Energopetrola društveno odgovornom poslovanju i podršci zajednici. Predstavnici Ine i Energopetrola direktor  g. Slavko Sić i izvršna direktorica za maloprodaju gđa. Marijana Rajić posjetili su SOS Dječija sela u BiH kako bi se upoznali sa njihovim radom i vidjeli kako podrška Ine i Energopetrola unapređuje živote najmlađih.

U sklopu posjete predstavnici SOS Dječijih sela u BiH su predstavili i projekte za mlade na koje su posebno ponosni, YEEP 2 (Youth Empowerment Enabling Prospects) i Future (Employability and Jobs of the Future), ističući  ključne aktivnosti projekta Future koji je fokusiran na pomoć mladima pri sticanju VET/TVET kvalifikacija za zapošljavanje i razvijanje IKT kompetencija za tržište rada 21. vijeka.

U okviru svojih internih događaja INA i Energopetrol su pokazali posvećenost informisanju svojih zaposlenika o važnosti misije SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini. Kroz inspirativne priče mladih koji su odrasli u SOS Dječijim selima u BiH zaposlenici su dobili uvid u značaj i utjecaj njihove podrške, čime su dodatno ojačali motivaciju za kontinuiranu podršku ovoj organizaciji. Kampanja “Zajedno činimo velike stvari” odražava posvećenost kompanije zajednici i društveno odgovornom poslovanju.

Organizacija SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini pruža brigu o djeci i mladima bez roditeljskog staranja već tri decenije, a kroz Programe jačanja porodica pomaže socijalno ugroženim porodicama te radi na preveniranju izdvajanja djece iz porodice porijekla.