Holdina podržala Srednju poslovno-komercijalnu i trgovačku školu u Sarajevu

Holdina je donacijom podržala rad JU „Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo“ koja je počela sa radom 1953. godine i unatoč brojim izazovima i promjenama, od osnivanja do danas, nije imala prekide u odvijanju nastave. Škola teži tome da bude prepoznatljiva po kvalitetnom obrazovanju i kao sredina u kojoj vladaju tolerancija, odgovornost i saradnja, te da kvalitetnim odgojem i obrazovanjem omogući sticanje opšte obrazovnih i stručnih znanja neophodnih za lični razvoj učenika koje svojim planom i programom osposobljava za zvanja poslovno-pravni tehničar, komercijalni tehničar, aranžer i trgovac.

Povodom Nacionalnog dana razvoja karijera, član tima Ljudskih resursa Antonio Topalović je za maturante ove obrazovne ustanove održao radionicu pod nazivom “Jeste li spremni za tržište rada?“ koja je koncipirana prema JOBS modelu aktivnog traženja posla razvijenog na Institutu za socijalna istraživanja Univerziteta Michigan.

Učesnici su imali priliku saslušati kako i na koji način pripremiti biografiju, kako aplicirati na oglase za posao i koje kanale za pronalazak oglasa koristiti, te se upoznati sa osnovnim pravilima selekcijskog intervjua kroz simulaciju. U okviru radionice maturanti su također imali priliku čuti nešto više o Holdini, upoznati se sa kompanijskim vrijednostima i karijernim mogućnostima.

Holdina kao kompanija koja je usmjerena na ljude i potiče kontinuirani razvoj kompetencija kod svojih zaposlenika, usvajanje novih znanja i otvorenost inovativnim metodama učenja, kroz svoje poslovanje i pružanje podrške obrazovnim ustanovama nastoji ostvariti pozitivan uticaj na društvo, te doprinijeti razvoju i održivosti obrazovanja.