Holdina obilježila Svjetski dan zdravlja i zaštite na radu

Povodom Svjetskog dana zdravlja i zaštite na radu, koji se tradicionalno obilježava 28. aprila, Holdina je za studente II i III godine studijskog programa ZNR i ZOP, Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici organizovala studijsku posjetu skladištu Podlugovi.

Članovi tima Zaštita zdravlja, sigurnosti i okoliša, direktor Asmir Helvida i Berislav Dragić, zajedno sa Voditeljem skladišta Matom Gugićem su studente kroz praktičan primjer upoznali sa primjenom opštih i posebnih mjera zaštite na radu i zaštite od požar, neophodnih za sigurno i uspješno rukovođenje Logističkim skladištem u Podlugovima, koji posmatrajući sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara  predstavlja jednu složenu tehnološku cjelinu. Posebno su istaknuli da je za uspješne rezultate zaštite na radu potrebna svakodnevna uključenost operativnih menadžera, kao i svakodnevna koordinacija i saradnja sa odgovornim osobama za zaštitu na radu.

Ispred Ljudskih resursa Antonio Topalović i Ana Kulier su za studente pripremili radionicu na temu procesa traženja posla i zapošljavanja. Kroz radionicu upoznali su ih sa tehnikama izrade životopisa, te govorili o važnosti efikasnog pripremanja za intervju, uključujući primjere najčešćih pitanja koja se pojavljuju u samom selekcijskom procesu.