Holdina i Energopetrol sponzorirali 4. MAMF konferenciju

Pitanja koja žene svakodnevno postavljaju sebi , na koja ne mogu pronaći odgovore, ili se ne usuđuju potražiti ih konsultujući druge, njihove brige, problemi i dileme, pronašli su svoj medij, utočište i prostor gdje njihov glas može da odjekne, te bili povod održavanju još jedne, četvrte po redu Konferencije za mame MAMF.

Holdina i Energopetrol drugu godinu podržavaju ovaj projekat, a na konferenciji su se promovirali kao pokrovitelj panela „Mame i posao“.
Ravnoteža privatnog i poslovnog života i jednake prilike bez obzira na rodnu pripadnost u Holdini i Energopetrolu su preduvjet stvaranja poticajnog radnog okruženja koji je u skladu sa našom korporativnom kulturom. Žene u kompaniji ostvaruju iste mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere kao i njihove muške kolege, što je potvrđeno pokazateljima udjela žena na svim razinama upravljanja. O balansiranju poslovnog i privatnog života, karijeri i benefitima koje kompanije nude kroz panel je govorila i Izvršna direktorica za finansije Holdine i Energopetrola, Raisa Ratković