HOLDINA i ENERGOPETROL sponzori sadnje drveća širom Bosne i Hercegovine

Kompanije HOLDINA i Energopetrol sponzorstvom 1.000 sadnica bijelog jasena podržale su akciju i projekat “Posadi svoj hlad“ u organizaciji Zelenog razvojnog centra. Sponzorisane sadnice distribuirane su građanima u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine.
 
Svjesni da su ekološki izazovi naša stvarnost odlučili smo dati svoj doprinos za pošumljavanje urbanih područja koja su u velikoj mjeri osiromašena stablima drveća, a tako ujedno doprinijeti podizanju svijesti o potrebi očuvanja životne sredine. Vjerujemo da kompanije i pojedinci moraju raditi zajedno kako bi doprinijeli promjeni.
 
Projekat „Posadi svoj hlad“ ima za cilj distribuirati besplatne sadnice bijelog jasena i, uz angažman lokalne zajednice i stanovništva u sađenju, osigurati zeleniju budućnost za generacije koje dolaze.
 
Sadnja drveća prepoznata je kao jedna od najzanimljivijih, ekološki prihvatljivih aktivnosti u kojima pojedinci mogu učestvovati kako bi doprinijeli lokalnoj zajednici. Akciji se pridružilo i preko 100 uposlenika HOLDINE i Energopetrola, koji će svoj hlad posaditi zajedno u krugu uže porodice i prijatelja, poštujući sve epidemiološke mjere.
 
Kao vodeće naftne kompanije u zemlji, HOLDINA i Energopetrol predani su održivom razvoju. Prepoznajemo važnost ulaganja u zajednicu u kojoj poslujemo te veliku pažnju usmjeravamo na promociju temeljnih društvenih vrijednosti i globalnih ciljeva koji se tiču okoliša.
 
Brinimo o okolišu zajedno.

#posadisvojhladbih