Holdina donirala 21.500,00 KM lokalnim zajednicama u BiH

 
Holdina je u decembru kroz donacije potpomogla rad više udruženja u čijem fokusu djelovanja su pomoć i podrška najranjivijim kategorijama društva.

Donacijom su  podržani udruga za Down sindrom Mostar, udruženje distrofičara Bužim, JU Osnovna škola „Kladanj“, udruženje mladih „KISS“ iz Kiseljaka i NK Sloga – škola nogometa za djecu u Gornjem Vakufu – Uskoplju.

Svjesni važnosti sveobuhvatne brige o djeci, sredstva donacije bit će preusmjerena na aktivnosti koje udruženja provode kako bi se socijalnoj ugroženoj kategoriji djece i omladine i djeci sa poteškoćama u razvoju poboljšao kvalitet života, omogućila inkluzija u obrazovanju, sportu, kao i podrška njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvenu zajednicu.

Kao kompanija koja je predana održivom razvoju i odgovornosti prema lokalnoj zajednici i okolišu, Holdina je donacijom podržala i udruženje građana Fojničani – Eko Hub Maglaj u čijem fokusu djelovanja je zaštita i očuvanje životne sredine.

Kao potvrda dugoročne opredijeljenosti i posvećenosti lokalnoj zajednici i poboljšanju kvaliteta života najranjivijih kategorija Holdina kontinuirano nastoji pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, ženama, inovativnim i kulturnim projektima, obrazovnim ustanovama, aktivnostima koje doprinose zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, sportskim amaterima i profesionalcima, te projektima od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu.

Holdina će i u budućnosti osluškivati potrebe najosjetljivijih kategorija i kroz donacije nastaviti podržavati veliki broj projekata i inicijativa iz svih dijelova BiH, te na taj način iskazivati svoju solidarnost sa onima kojima je to najpotrebnije u zajednici u kojoj djeluje.