EP MOL Group Europe kartice, vaš partner za mobilnost

Da li je vaša kompanija u pokretu?

Trebate li mobilizirati svoje kolege i imovinu u zemlji i inostranstvu, dok istovremeno efikasno upravljate i nadzirete punjenje gorivom?

Želite li optimizirati upravljanje voznim parkom, smanjiti vrijeme i troškove administracije?

MOL Group Gold Europe kartice za pravna lica, koje podržava Online kartični centar, praktično su rješenje.

Kartice možete koristiti na cijeloj mreži benzinskih stanica Energopetrola u zemlji i MOL Grupe u inostranstvu.

Kontaktirajte nas na ep.kartica@energopetrol.ba ili direktno stupite u kontakt s našim prodajnim predstavnicima.